Mua bán và cho thuê căn hộ Phú Mỹ HưngCho thuê căn hộ

Phải nộp những loại thuế nào khi chuyển nhượng căn hộ?

Ông Nguyễn Ngọc Sơn (Hà Nội) muốn biết ông phải nộp những loại thế, phí nào khi chuyển nhượng căn hộ chung cư.

Cụ thể, ông Sơn đã ký hợp đồng mua căn hộ tại tầng 5, tòa nhà 26 tầng, có diện tích 74,7m2 và ông đã nộp số tiền tương đương với 55% giá trị căn hộ này. Bây giờ, ông Sơn muốn chuyển nhượng căn hộ.

 

Thông qua Cổng TTĐT Chính Phủ, ông Nguyễn Ngọc Sơn đề nghị cơ quan chức năng tư vấn về cách xác định giá 1m2 sàn xây dựng để tính thuế trước bạ cho căn hộ chung cư của ông, căn cứ vào Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP.Hà Nội về việc ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP.Hà Nội

 

Quy định tại điểm b1, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

 

Theo đó, giá chuyển nhượng là giá đã ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

 

Đối với trường hợp giá chuyển nhượng thực tế ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do UBND cấp tỉnh quy định hoặc hợp đồng không ghi giá chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theogiá tính lệ phí trước bạ nhà, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng nhà, đất.

 

Đối với trường hợp UBND cấp tỉnh nơi có nhà, đất hiện không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì giá chuyển nhượng căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phân loại nhà, về định mức xây dựng cơ bản, tiêu chuẩn, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất đó.

 

Trường hợp công trình xây dựng sẽ hình thành trong tương lai thì sẽ được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (x) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể. Đối với trường hợp UBND cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyển nhượng.

 

Căn cứ vào Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP.Hà Nội về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn TP.Hà Nội thì Giá 1m2 sàn căn hộ = Giá 1m2 sàn xây dựng/0,7.

 

Từ các quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Ngọc Sơn đã có hợp đồng mua bán căn hộ tại tầng 5, tòa nhà 26 tầng với diện tích 74,7m2, đã góp vốn được 55% gí trị căn hộ, bây giờ chuyển nhượng lại cho người khác, thì thực hiện tính, nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính, Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 của UBND TP.Hà Nội và không phải nộp lệ phí trước bạ nhà, đất.

Leave a Reply